Zamknij

Zgłoszenie awarii drogowej sygnalizacji świetlnej

[honeypot mobile]
Awarię można również zgłosić pod numerem:
+48 58 343 05 67

dla
Inwestorów AGRO

dla
Inwestorów budowlanych

dla
Integratorów systemów ITS

dla
Elektromobilności

Struktura Grupy ELDRO

  • Spółka realizująca i koordynująca innowacyjne projekty technologiczne oraz opracowująca autorskie rozwiązania IT do zarządzania infrastrukturą techniczną i usługami serwisowymi. Wytwarza również i modyfikuje produkty w zakresie elektroniki. Posiada Dział Inżynierii Ruchu realizujący projekty oraz prace wdrożeniowe z zakresu ITS.

  • Spółka świadcząca usługi wykonawczo-instalacyjne w zakresie budowy i modernizacji instalacji elektroenergetycznych, systemów telekomunikacyjnych oraz sieci światłowodowych. Ponadto zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i integracją systemów bezpieczeństwa oraz realizacją projektów z zakresu automatyki.

  • Spółka odpowiadająca za realizację zadań w zakresie kontraktów utrzymaniowych i eksploatacyjnych dotyczących intraftruktury technicznej, realizująca usługi w systemie 24/7/365.

  • Spółka wykonująca usługę kompleksowej obsługi biznesu dla spółek polskich i zagranicznych począwszy od usług księgowo-kadrowych po prowadzenie projektów zarządczych oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. Pomaga we wprowadzaniu firm zagranicznych na rynek polski.

  • Spółka będą zarządcą nieruchomości położonej przy ul. Letnickiej 1 w Gdańsku. Odpowiada za administrowanie kompleksem obiektów o funkcji biurowo-magazynowej, w którym swoją działalność realizują spółki Grupy ELDRO.

Poznaj nas bliżej

Nasze kompetencje

Aktualności

Zobacz wszystkie