Systemy ITS

Systemy parkingowe

Nasze doświadczenia w tworzeniu systemów parkingowych opierają się na współpracy
z inwestorami budującymi parkingi i centra handlowe oraz zarządcami dróg.
Układamy i podłączamy instalacje elektryczne i teletechniczne, montujemy szlabany
oraz elementy mechaniczne, a także przeprowadzamy instalację i konfigurację systemów automatyki parkingowej oraz tablic informacji parkingowej. Posiadamy również niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie integracji systemów automatyki parkingowej z miejskimi systemami informacji o wolnych miejscach parkingowych.

Systemy pomiaru wysokości i wag preselekcyjnych

Jesteśmy twórcą autorskiego systemu detekcji i rejestracji wykroczeń przekroczenia skrajni przez pojazdy, który za pomocą tablic VMS wyświetla komunikat o zakazie wjazdu dla pojazdu przekraczającego skrajnię. W przypadku nie zastosowania się kierowcy do komunikatu, wykroczenie jest rejestrowane za pomocą kamery i archiwizowane, zaś zarządca drogi zostaje powiadomiony o zdarzeniu. Wykonujemy pełen zakres usług – od projektu, przez budowę
po utrzymanie systemu.

Systemy ANPR (Rozpoznawanie rejestracji)

Zakres usług, który świadczymy obejmuje projektowanie, budowę i utrzymanie systemów ANPR. W ramach działań związanych z wdrażaniem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR zrealizowaliśmy projekt wykonawczy dla systemu elektronicznej detekcji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle, który wykorzystuje detekcję opartą na odczytach prędkości z pętli indukcyjnych oraz rejestrację wykroczeń z użyciem kamer ANPR i kamer monitoringu.

Systemy zarządzania ruchem i informacją

ELDRO brało aktywny udział w budowie oraz rozwijaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR. Zmodernizowaliśmy sygnalizację świetlną na 86 skrzyżowaniach w Gdańsku i Sopocie, tworząc jednolitą infrastrukturę sterowania ruchem umożliwiającą jego uruchomienie. Od 2015 roku utrzymujemy także infrastrukturę techniczną systemu. Co więcej, dzięki posiadanym kompetencjom i doświadczeniu jesteśmy w stanie zaprojektować, zaprogramować, wybudować i dołączyć skrzyżowania nie tylko do TRISTARA, ale także
do innych systemów ITS.