Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Ulica Podwale Przedmiejskie i Łąkowa w Gdańsku

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk

Zleceniodawca

MTM S.A.

Czas realizacji

2019 – 2020

Lokalizacja

Szczegóły realizacji

Ulica Podwale Przedmiejskie oraz jej skrzyżowania z ulicami Łąkową i Chmielną to jeden z najbardziej uczęszczanych ciągów komunikacyjnych między Dolnym a Głównym Miastem w Gdańsku. Podwale Przedmiejskie stanowi również główną drogę prowadzącą do Elbląga i umożliwiającą szybsze przedostanie się na południe kraju.

Rosnące natężenie ruchu drogowego na tej trasie stało się powodem prac modernizacyjnych i budowlanych prowadzonych na przełomie 2019 i 2020 roku. Wymieniono nawierzchnię drogi, przebudowano torowisko i przystanki tramwajowe, utworzono naziemne przejście dla pieszych, a chodniki po obu stronach jezdni poszerzono o ścieżkę rowerową. Zamontowano również nowoczesne oświetlenie zwiększające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

ELDRO było jednym z podwykonawców projektu i odpowiadało m.in. za montaż sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i okołodrogowego oraz punktów nadzoru wizyjnego.

Zakres wykonanych prac

  • montaż rejestratora wykroczeń oraz kamer dozoru wizyjnego
  • montaż anteny priorytetów transportu zbiorowego
  • montaż przycisków dla pieszych i sygnalizatorów akustycznych
  • budowa sygnalizacji świetlnej oraz podłączenie sterowników do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR
  • budowa i montaż masztów oraz latarni sygnalizacyjnych
  • budowa kanalizacji teletechnicznej oraz montaż słupów i opraw oświetleniowych
  • doświetlenie przejścia dla pieszych

Lokalizacja realizacji