Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Ulica Nowa Bulońska w Gdańsku

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk

Zleceniodawca

NDI S.A.

Czas realizacji

2018 – 2020

Lokalizacja

Szczegóły realizacji

Budowa ul. Nowej Bulońskiej (alei Pawła Adamowicza), która ma połączyła dzielnicę Piecki-Migowo z południowymi dzielnicami miasta, to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych w Gdańsku w ciągu ostatnich lat. Na drodze o długości ok. 2,7 km powstała nowa jezdnia, linia tramwajowa i ścieżka rowerowa. Wybudowano także infrastrukturę towarzyszącą.

Jako podwykonawca firmy NDI realizowaliśmy prace z zakresu elektryki, teletechniki oraz inżynierii ruchu drogowego. Do naszych zadań należało m.in. wykonanie kanału technologicznego obejmującego linię światłowodów, wybudowanie sygnalizacji świetlnej w 8 lokalizacjach oraz wykonanie projektu organizacji ruchu dla 7 skrzyżowań. Odpowiadaliśmy również za montaż tablic Systemu Informacji Pasażerskiej. Finalnie wszystkie urządzenia zostały skonfigurowane i podłączone do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR.

Zakres wykonanych prac

  • przygotowanie projektów inżynierii ruchu drogowego
  • budowa pętli indukcyjnych wg projektu inżynierii ruchu
  • budowa sieci światłowodowej w kanalizacji kablowej dla lokalnego przesyłu sygnałów, transmisji danych pomiędzy urządzeniami obsługującymi linię tramwajową oraz do sterowania ruchem a centrami dozoru i sterowania

  • budowa kanału technologicznego na całym odcinku budowanej drogi
  • montaż elementów sygnalizacji świetlnej (m.in. masztów, sygnalizatorów i przycisków)

  • montaż tablic Systemu Informacji Pasażerskiej wraz z osprzętem
  • konfiguracja szaf OWT, LWT oraz sterowników sygnalizacji świetlnej w celu połączenia urządzeń z systemem TRISTAR

Lokalizacja realizacji

Galeria realizacji