Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Ulica Kartuska w Gdańsku

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk

Zleceniodawca

Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium Sp. z o.o.

Czas realizacji

2020

Lokalizacja

Szczegóły realizacji

Modernizacja ul. Kartuskiej w Gdańsku obejmuje odcinek o długości 1,2 km od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów. Jej celem jest zwiększenie przepustowości i udrożnienie ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi do dwóch pasów jezdni w każdą stronę. Infrastruktura zostanie też wzbogacona o trasę dla pieszych, ścieżkę rowerową, nowoczesne oświetlenie oraz ekrany akustyczne, wygłuszające hałas generowany przez przejeżdżające pojazdy.

Na całym odcinku rozbudowywanej trasy ELDRO wykonuje prace z zakresu modernizacji infrastruktury krytycznej oraz budowy kanalizacji teletechnicznej.

Zakres wykonanych prac

  • wykonanie pomiarów
  • demontaż istniejącej sygnalizacji świetlnej oraz instalacja nowej sygnalizacji
  • montaż sterowników sygnalizacji świetlnej

  • budowa kanalizacji kablowej, montaż pętli indukcyjnych oraz ułożenie kabli sterowniczych
  • montaż szaf LWT i masztów sygnalizacyjnych
  • montaż tablic informacji pasażerskiej (tablic SIP) na przystankach autobusowych
  • konfiguracja szaf OWT, LWT oraz sterowników sygnalizacji świetlnej w celu połączenia urządzeń z systemem TRISTAR

Lokalizacja realizacji

Inne realizacje z zakresu Smart City