Instalacje i automatyka przemysłowa, Systemy bezpieczeństwa

Systemy bezpieczeństwa i instalacje elektryczne w Browarze Kościerzyna

Zleceniodawca

inwestor prywatny

Czas realizacji

2015

Lokalizacja

Szczegóły realizacji

Stary Browar Kościerzyna to miejsce na Kaszubach, które stanowi wizytówkę regionu. Kilkuletnia rewitalizacja kompleksu obiektów pozwoliła na powrót do tradycji browarniczych obecnych już wcześniej w tym miejscu. Musiano jednak wyposażyć je w nowoczesne systemy i instalacje które zostały przez nas wykonane w dwóch budynkach:

  • Stary Browar Kościerzyna – w którym znajduje się galeria handlowa, część restauracyjna, hotelowa oraz warzelnia piwa
  • Browar Kościerzyna jako drugi obiekt przemysłowy – stanowi część produkcyjną przedsiębiorstwa na skalę przemysłową

W ramach prowadzonych prac zostały położone instalacje prądowe i niskoprądowe zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Ponadto wykonano oświetlenie podstawowe, awaryjne oraz ewakuacyjne. Odpowiadaliśmy również za okablowanie i podłączenie części produkcyjnej Browaru. Do naszych zadań należało wdrożenie systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmowy, kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego.

Od momentu realizacji tego projektu prowadzimy okresowe przeglądy ww. instalacji i systemów, a dodatkowo serwisujemy także systemy SSP oraz oddymiania w budynkach.

Zakres wykonanych prac

  • wykonanie okablowania instalacji elektrycznej
  • wykonanie tras koryt oraz ułożenie WLZ
  • dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych
  • dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego
  • wykonanie instalacji, montaż urządzeń oraz uruchomienie wraz z programowaniem systemu SSP i klap oddymiających

  • wykonanie instalacji niskoprądowych (alarm, monitoring, kontrola dostępu)

Lokalizacja realizacji