Inteligentne Systemy Transportowe

System ITS w Gliwicach

Inwestor

Miasto Gliwice

Czas realizacji

2011 – 2019

Lokalizacja

Szczegóły realizacji

System inteligentnego sterowania ruchem zastosowany w Gliwicach jest jednym z najnowocześniejszych systemów w Polsce oraz pierwszym tego typu wdrożeniem funkcjonującym na obszarze Górnego Śląska. Inwestycja została zrealizowana w trzech etapach, a łączny budżet wyniósł 63 mln zł.

Rozwiązanie zastosowane w Gliwicach to przede wszystkim system sterowania ruchem dostosowany do konkretnych warunków drogowych, poprzez zastosowanie dynamicznej koordynacji liniowej lub obszarowego sterowania adaptacyjnego. System działa na podstawie danych zbieranych z wielu źródeł, takich jak:

 • detektory obecności i „liczących” na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną

 • detektory prędkości i „liczących” na ciągach komunikacyjnych

 • detektory zajętości miejsc parkingowych

 • systemy lokalizacji pojazdów komunikacji publicznej wraz z informacją o opóźnieniu

 • systemy lokalizacji pojazdów uprzywilejowanych

 • stacje meteorologiczne

Zebrane dane pozwalają systemowi sterowania ocenić bieżącą sytuację na drogach i automatycznie sparametryzować pracę podłączonych urządzeń wykonawczych np. sterowników sygnalizacji świetlnej czy tablic zmiennej treści, tak aby maksymalnie zwiększyć płynność ruchu i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa.

W ramach budowy ITS Gliwice powstało Centrum Sterowania Ruchem, stacje umożliwiające ważenie pojazdów w ruchu czy system łączności CB. Ponadto 160 autobusów i 90 pojazdów służb ratowniczych zostało wyposażonych w urządzenia umożliwiające ich priorytetową obsługę na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

Zakres wykonanych prac

 • integracja 70 sterowników z systemem

 • wdrożenie sterowania koordynowanego-liniowego i obszarowego (również na drogach krajowych)

 • wdrożenie systemu priorytetu dla pojazdów komunikacji pasażerskiej oraz uprzywilejowanych

 • instalacja tablic VMS (zmiennej treści)

 • dostawa i budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych

 • dostawa mobilnego centrum sterowania ruchem z napędem elektrycznym

Lokalizacja realizacji