Systemy bezpieczeństwa, Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

System identyfikacji pojazdów

Inwestor

podmiot publiczny

Czas realizacji

2019

Szczegóły realizacji

Niektóre podmioty publiczne i prywatne do właściwej realizacji zadań potrzebują specjalistycznego oprogramowania.

Dla naszego klienta stworzyliśmy system identyfikujący pojazdy, który wykorzystuje dedykowane kamery, dające możliwość odczytywania tablic rejestracyjnych. Jest to zbiór aplikacji o charakterze rozproszonym, składający się z kilkudziesięciu stacji identyfikujących pojazdy i przekazujący dane pochodzące z kamer do systemu centralnego, który je przetwarza. Umożliwia użytkownikom komunikację z systemem centralnym i konfigurację stacji identyfikacji pojazdów z potwierdzeniem wykonania czynności. Pozyskiwane z urządzeń dane zostają odpowiednio pogrupowane oraz zaszyfrowane, a następnie przesłane do centrali.

System został zaprojektowany tak, że jest odporny na usterki pojedynczych urządzeń. Zarządza się nim poprzez aplikację kliencką, która posiada możliwość nadawania użytkownikom określonych uprawnień oraz poziomów dostępu. Do jej głównych funkcjonalności należą m.in.:

  • wyświetlanie danych ze stacji identyfikacji pojazdów
  • prezentacja zestawień i raportów
  • wizualizacja danych na mapach
  • komunikacja z użytkownikami poprzez powiadomienia e-mail oraz SMS
  • zdalny monitoring działania i konfiguracja stacji identyfikacji pojazdów

Zakres wykonanych prac

  • zaprojektowanie oraz wytworzenie szyfrowanej metody transmisji danych pomiędzy urządzeniami i systemem centralnym
  • zaprogramowanie standardu komunikacji pomiędzy elementami systemu w celu przesyłania danych konfiguracyjnych oraz sterujących stacjami
  • wytworzenie aplikacji klienckiej umożliwiającej wykorzystanie danych z urządzeń rozproszonych