Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Sygnalizacja świetlna w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku

Inwestor

Zarząd Portu Morskiego Gdańsk S.A.

Zleceniodawca

NDI S.A.

Czas realizacji

2019 – 2020

Lokalizacja

Szczegóły realizacji

Prace związane z modernizacją Portu Gdańskiego były realizowane w ramach dofinansowanego przez Unię Europejską programu „Łącząc Europę” i objęły zarówno teren Portu Wewnętrznego (biegnącego wzdłuż Martwej Wisły oraz kanału portowego), jak i usytuowany na wodach Zatoki Gdańskiej Port Zewnętrzny.

Cel inwestycji w Porcie Zewnętrznym stanowiła poprawa dostępności drogowej do baz zlokalizowanych na terenie portowym, dlatego w jej ramach zrealizowano budowę takich elementów infrastruktury jak parking dla pojazdów ciężarowych, tory kolejowe oraz obiekty inżynieryjne. Ze względu na wzmożony ruch kolejowy i samochodowy, prowadzący do terminali przeładunkowych, przebudowano również drogę wewnętrzną, wydzielając po dwa pasy jezdni biegnące w każdą stronę oraz dwa pasy do lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Kontenerowej i Portowej. Aby poprawić bezpieczeństwo na zmodernizowanej drodze, ELDRO wykonało montaż sygnalizacji świetlnej.

Zakres wykonanych prac

 • testy, pomiary i uruchomienie systemu sygnalizacji świetlnej
 • budowa zasilenia systemu sygnalizacji
 • montaż pętli indukcyjnych
 • wykonanie kanalizacji kablowej wraz z kablowymi liniami sygnalizacyjnymi
 • montaż sterownika sygnalizacji świetlnej
 • montaż przycisku dla pieszych
 • montaż sygnalizatorów
 • montaż masztów wraz z fundamentami

Lokalizacja realizacji

Inne realizacje z zakresu Smart City

 • Rozbudowa systemu defibrylatorów w Gdańsku

  17 grudnia 2021

  Poznaj szczegóły
 • Program oświetlenia ulic Jaśniejszy Gdańsk

  21 czerwca 2021

  Poznaj szczegóły
 • Biskupia Górka w Gdańsku

  10 czerwca 2021

  Poznaj szczegóły