Instalacje i automatyka przemysłowa

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Inwestor

podmioty publiczne i prywatne

Zleceniodawca

Greenway

Czas realizacji

2018

Lokalizacja

cała Polska

Szczegóły realizacji

Dzięki doświadczeniu w projektowaniu przyłączy energetycznych oraz montażu urządzeń w obrębie dróg, parkingów i obiektów użyteczności publicznej, nawiązaliśmy współpracę z operatorem największej sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce – firmą Greenway.

Rozbudowa infrastruktury dla samochodów elektrycznych to kluczowy czynnik rozwoju elektromobilności, a także element popularyzowania ekologicznych, przyjaznych środowisku rozwiązań.

Ładowarki AC/DC montujemy na terenie całego kraju – zarówno w strefach ogólnodostępnych, takich jak Miejsca Obsługi Podróżnych na autostradach, jak i na terenach należących do inwestorów prywatnych – przy stacjach paliw, salonach samochodowych, hotelach i zakładach pracy.

Zakres wykonanych prac

  • wykonanie oznakowanie poziomowego oraz pionowego
  • konfiguracja i uruchomienie ładowarki
  • wykonanie prac pomiarowych, badań i prób technicznych niezbędnych do dokumentacji odbiorowej dla Urzędu Dozoru Technicznego
  • posadowienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych na fundamencie
  • montaż złączy kablowych
  • prace przygotowawczo-organizacyjne
  • wykonanie elektroenergetycznych linii kablowych

Galeria realizacji