Inteligentne Systemy Transportowe

Rozwiązania ITS dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Inwestor

KZKGOP/GZM

Czas realizacji

2016 – 2019

Szczegóły realizacji

Od 2016 roku współpracujemy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (do 2018 roku Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego) w obszarze analizy danych związanych z komunikacją miejską i systemem priorytetu nadawanego pojazdom uprzywilejowanym.

Wypracowanie założeń systemu odpowiadających potrzebom wszystkich grup interesariuszy to wieloetapowe przedsięwzięcie, które rozpoczęto od dialogu technicznego. Odpowiadaliśmy za analizę danych o systemie Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) i Systemie Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) zarządzanych przez GZM. Na tej podstawie stwierdzono, że informacje gromadzone w ŚKUP i SDIP mogą stanowić podstawę budowy systemu, który będzie zaopatrywał Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) w dane. Umożliwiają one priorytetową obsługę pojazdów komunikacji pasażerskiej. Dzięki czemu powstał dedykowany system realizujący to zadanie dla ponad 1200 pojazdów na obszarze, na którym organizacją transportu publicznego zajmuję się GZM.

Obecnie w ramach kontraktu na utrzymanie i rozwój systemu wdrażamy algorytmy zgodne z nowymi technologiami, które zapewniają jeszcze skuteczniejsze skracanie czasu podróży komunikacja miejską.

Zakres wykonanych prac

  • analiza danych ukierunkowana na ich wykorzystanie do priorytetowej obsługi pojazdów komunikacji pasażerskiej

  • uruchomienie komunikacji z systemami ITS Chorzów i ITS Gliwice

  • opracowanie otwartego interfejsu udostępniającego dane niezbędne do nadawania priorytetu do systemów ITS lub sterowników sygnalizacji

  • opracowanie algorytmów zwiększających dokładność nadawania priorytetu

  • utrzymanie interfejsu i jego stały rozwój

Lokalizacja realizacji