Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Rozbudowa systemu defibrylatorów w Gdańsku

Inwestor

Miasto Gdańsk

Zleceniodawca

AEDMAX.PL

Czas realizacji

2019, 2021

Lokalizacja

Gdańsk

Szczegóły realizacji

Defibrylator to zaawansowana technicznie aparatura, która analizuje rytm serca osoby poszkodowanej i krok po kroku instruuje użytkownika, jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Umożliwia podjęcie akcji ratowania życia przez osoby bez przeszkolenia medycznego i udzielania niezbędnej pomocy do czasu przybycia służb ratunkowych.

Trójmiasto jest jednym z polskich liderów w zakresie umieszczania w przestrzeni publicznej urządzeń służących do udzielania pierwszej pomocy. Defibrylatory sukcesywnie pojawiają się m.in. w takich miejscach, jak:

  • budynki użyteczności publicznej (m.in. komisariaty policji, placówki pocztowe oraz miejskie instytucje kultury i sportu)
  • przystanki autobusowe, tramwajowe i dworce
  • miejsca rekreacji (parki, molo, deptaki)
  • okolice centrów handlowych, sklepów i targowisk
  • skrzyżowania oraz szlaki piesze o dużym natężeniu ruchu

Zakres wykonanych prac

  • opracowanie dokumentacji projektowej dla każdej z 37 lokalizacji
  • projekt i wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na potrzeby zasilenia kapsuły urządzenia AED
  • montaż kapsuły ochronnej defibrylatora w wyznaczonym miejscu na budynku lub na postumencie

Galeria realizacji