Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Rozbudowa linii tramwajowej Nowa Warszawska w Gdańsku

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk

Zleceniodawca

MTM S.A.

Czas realizacji

od 2021

Lokalizacja

Szczegóły realizacji

Linia tramwajowa Nowa Warszawska będzie biegła wzdłuż ul. Warszawskiej, która wraz z aleją Adamowicza i aleją Havla tworzy miejską sieć drogową scalającą obszary rozwojowe miasta.

Rozbudowa linii tramwajowej ma za zadanie zwiększyć dostępność południowych dzielnic oraz skrócić czas podróży ich mieszkańców do centrum. Prace modernizacyjne wykonywane są na niemal dwukilometrowym odcinku i poza przedłużeniem linii tramwajowej obejmują również budowę infrastruktury towarzyszącej – ścieżki dla pieszych oraz drogi rowerowej.

W ramach inwestycji ELDRO realizuje m.in. projekt i wdrożenie tymczasowej sygnalizacji świetlnej, funkcjonującej w czasie przebudowy drogi, a także zajmuje się montażem oświetlenia ulicznego i monitoringu oraz integracją sterowników z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR.

Zakres wykonanych prac

  • drobne prace konstrukcyjne (m.in. przestawienie biletomatów)
  • montaż monitoringu wizyjnego
  • montaż oświetlenia ulicznego
  • usunięcie kolizji elektroenergetycznych
  • podłączenie sygnalizacji oraz innych sterowników do systemu TRISTAR
  • budowa kanału technologicznego i przebudowa sieci teletechnicznych na modernizowanym odcinku drogi
  • budowa i montaż elementów sygnalizacji świetlnej (m.in. maszty i sygnalizatory)

Lokalizacja realizacji

Inne realizacje z zakresu Smart City