Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Program oświetlenia ulic Jaśniejszy Gdańsk

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk

Czas realizacji

2016 – 2025

Lokalizacja

Szczegóły realizacji

W celu poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych i rowerzystów Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje program Jaśniejszy Gdańsk, mający na celu doświetlenie ciągów komunikacyjnych, które nie zostały wyposażone w latarnie uliczne lub nie są wystarczająco doświetlone.

Dzięki inwentaryzacji przeprowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku wytypowano w sumie 500 lokalizacji, w których staną nowe latarnie. Punkty objęte programem wyłoniono dzięki analizie serii wskaźników, takich jak liczba mieszkańców oraz ilość inicjowanych przez nich interwencji, dostęp do placówek publicznych czy zgłoszenia od władz miasta. Projekt potrwa od 2016 do 2025 roku, przy czym do 2020 roku ukończono 4 etapy prac, inwestując 31 mln zł i doświetlając ponad 200 lokalizacji.

W ramach projektu Jaśniejszy Gdańsk ELDRO zrealizowało projekty w obrębie:

  • ulicy Tarasy oraz ulicy Cygańska Góra (łączącej się z ulicą Sobieskiego)
  • skweru im. Adama Rybickiego przy ul. Zielony Trójkąt
  • ulicy Wilków Morskich

Zakres wykonanych prac

  • zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych

  • rozbudowa istniejących szaf oświetleniowych oraz montaż nowych szaf projektowych
  • ułożenie oświetleniowych linii kablowych i podłączenie ich do słupów oświetleniowych
  • montaż słupów i opraw oświetleniowych oraz wyposażenie ich w sterowniki oświetleniowe

Lokalizacja realizacji

Inne realizacje z zakresu Smart City