Instalacje i automatyka przemysłowa

Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach Polpharma

Zleceniodawca

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim

Czas realizacji

2020

Lokalizacja

Szczegóły realizacji

Zakłady Polpharma to jedne z największych i najnowocześniejszych fabryk farmaceutycznych w Europie. W Starogardzie Gdańskim mieści się kilka jednostek należących do spółki – w tym Zakład Produkcji Leków, Zakład Aktywnych Substancji Farmaceutycznych, Centrum R&D oraz Centrum Usług Finansowych.

Prace, które realizowało ELDRO, miały na celu poprawę bezpieczeństwa w budynku i obejmowały modernizację instalacji elektrycznej w pomieszczeniach obiektu laboratoryjno-badawczego znajdującego się na drugim i trzecim piętrze. Do naszych zadań należały: położenie nowych instalacji elektrycznych, montaż natynkowych kanałów kablowych oraz montaż i podłączenie gniazd wtykowych.

Zakres wykonanych prac

  • wykonanie pomiarów ochronnych i dokumentacji powykonawczej
  • dostawa oraz montaż rozdzielnicy elektrycznej wraz z rozbudową rozdzielnicy już istniejącej
  • dostawa i montaż kanałów instalacyjnych oraz gniazd w kanałach instalacyjnych
  • dostawa, ułożenie i podłączenie okablowania elektrycznego oraz przejść kablowych
  • w ścianach

Lokalizacja realizacji