Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Inżynieria ruchu w Olsztynie

Inwestor

Miasto Olsztyn

Zleceniodawca

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.

Czas realizacji

2017 – 2020

Lokalizacja

Szczegóły realizacji

W latach 60. XX wieku tramwaje stanowiły główny środek komunikacji w stolicy Warmii, choć ich trasy przebiegały przede wszystkim w okolicach centrum i umożliwiały poruszanie się po relatywnie niewielkim obszarze miasta. Pół wieku później rosnące zapotrzebowanie na komunikację zbiorową skłoniło włodarzy Olsztyna do rozbudowy istniejącego systemu transportu szynowego o nową linię tramwajową łączącą dzielnicę Jaroty z węzłem przesiadkowym Wysoka Brama.

ELDRO uczestniczyło w tym przedsięwzięciu jako wykonawca projektów sygnalizacji świetlnych znajdujących się w ciągu ulic Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego i Wilczyńskiego – aż do osiedla Pieczewo. Projekty te zrealizowało zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz specyfiką funkcjonującego na terenie miasta systemu ITS – SCATS.

Do zadań naszych inżynierów należało między innymi:

  • opracowanie projektów z zakresu inżynierii ruchu drogowego
  • współpraca z pozostałymi wykonawcami i podwykonawcami torów tramwajowych
  • uzgodnienie dokumentacji z Policją i Zarządem Dróg w Olsztynie

Zakres wykonanych prac

  • obliczenia czasów międzyzielonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
  • wykonanie symulacji ruchu celem prezentacji zastosowanych rozwiązań drogowych
  • przeprojektowanie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ramach budowy linii tramwajowej
  • zaprojektowanie i wdrożenie układu faz sygnalizacyjnych oraz programu sygnalizacji świetlnej zgodnie ze specyfiką systemu SCATS
  • prace projektowe uwzględniające detekcję pojazdów oraz detekcję pieszych i rowerzystów na wszystkich przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych
  • prace projektowe z zakresu sygnalizacji świetlnej i rozmieszczenia zaprojektowanych masztów, sygnalizatorów oraz pętli indukcyjnych

Lokalizacja realizacji