Instalacje i automatyka przemysłowa, Systemy bezpieczeństwa

Instalacje elektryczne i teletechniczne na hali w Łężycach

Inwestor

Domax Sp. z o.o.

Zleceniodawca

Przembud Gdańsk S.A.

Czas realizacji

2020

Lokalizacja

Szczegóły realizacji

Hala spółki Domax, zlokalizowana w pomorskiej miejscowości Łężyce, to obiekt mieszczący linię produkcyjną łączników ciesielskich oraz magazyn dystrybuowanych przez firmę produktów. Został wybudowany przez firmę Przembud Gdańsk S.A., zaś ELDRO – jako jej podwykonawca – realizowało prace związane z instalacją infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej wewnątrz hali oraz infrastruktury towarzyszącej na zewnątrz budynku.

Zakres wykonanych prac

  • wykonanie instalacji TT, SSWiN oraz LAN
  • budowa instalacji odgromowej i uziemiającej
  • instalacja oświetlenia zewnętrznego elewacji (od strony ulicy oraz parkingu)
  • wykonanie instalacji oświetlenia w części socjalnej oraz hali produkcyjnej
  • dostawa i montaż tras kablowych w obiekcie
  • wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego wewnątrz budynku
  • dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnicy głównej RG-1, rozdzielnic obiektowych oraz technologicznych
  • dostawa i uruchomienie stacji energetycznej 15/0,4kV oraz transformatora SN 15/0,4kV 2500kVA

Lokalizacja realizacji

Inne realizacje z zakresu Smart City