Centrum monitorowania infrastruktury technicznej, Systemy do zarządzania infrastrukturą techniczną

ELDRO24 – platforma IT do zarządzania infrastrukturą techniczną

Inwestor

GDDKiA Oddział Gdańsk oraz inni zarządcy infrastruktury drogowej

Zleceniodawca

projekt R&D Grupa ELDRO

Czas realizacji

od 2016

Szczegóły realizacji

ELDRO24 to oprogramowanie IT służące do zarządzania utrzymaniem infrastruktury technicznej. Umożliwia automatyczne monitorowanie kontraktów utrzymaniowych oraz prac konserwacyjnych, a także kontrolowanie ich jakości i terminowości. Platforma została stworzona z myślą o usprawnieniu zarządzania w sektorach:

 • utrzymania urządzeń wyposażenia technicznego dróg (m.in. sygnalizacji świetlnej, znaków zmiennej treści, oświetlenia i urządzeń monitoringu)
 • bieżącego utrzymania dróg
 • zimowego utrzymania dróg

ELDRO24 powstało jako specjalistyczny system Grupy ELDRO, ułatwiający realizację kontraktów utrzymaniowych. Odpowiadając na potrzeby inwestorów, rozbudowaliśmy go następnie o Panel Klienta, umożliwiający zarządcom dróg podgląd stanu infrastruktury oraz monitorowanie przebiegu prac konserwacyjnych i serwisowych.

Kontrakty utrzymaniowe z wykorzystaniem platformy ELDRO24 realizujemy obecnie dla:

 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk
 • Gdańskiego Zarządu Dróg oraz Zieleni
 • Zarządu Dróg i Zielenie w Sopocie
 • Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
 • Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 • Zarządów Dróg w gminach i powiatach województwa pomorskiego

Ze względu na duże możliwości konfiguracji oraz dopasowania systemu do indywidualnych wymagań klientów, ELDRO24 ma szerokie zastosowanie i może być wykorzystywany do zarządzania utrzymaniem infrastruktury technicznej różnego rodzaju – nie tylko w branży drogowej.

Szczegółowe informacje o platformie ELDRO24 oraz korzyściach z jej wdrożenia znajdują się na www.eldro24.pl

Zakres wykonanych prac

 • realizacja kontraktów utrzymaniowych w trybie 24/7/365 (świadczenie usług serwisowych wymagająca spełniania rygorystycznych norm SLA)
 • zaprojektowanie i wdrożenie Panelu Klienta – dla zarządców infrastruktury
 • zaprojektowanie i wdrożenie Panelu Konserwatora – dla firm realizujących kontrakty utrzymaniowe
 • zaprogramowanie platformy integrującej ze sobą urządzenia

Galeria realizacji