Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Budowa systemu TRISTAR

Inwestor

Miasto Gdańsk, Gdynia i Sopot

Zleceniodawca

Qumak Sekom S.A.

Czas realizacji

2012 – 2015

Lokalizacja

Szczegóły realizacji

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR to rozwiązanie z zakresu Smart City, którego głównym zadaniem jest poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Trójmieście. Uruchomienie go wymagało stworzenia potężnej, jednolitej infrastruktury, a działania z tym związane realizowały firmy reprezentujące różne branże.  Do budowy systemu TIRSTAR wykorzystano w sumie:

 • 500 km kabli
 • 137 km nowej sieci kanalizacji teletechnicznej
 • 147,8 km światłowodów
 • 2226 sygnalizatorów ulicznych, świetlnych i dźwiękowych
 • 79 kamer nadzoru wizyjnego
 • 47 tablic i znaków informacji parkingowej
 • 18 tablic i 8 znaków zmiennej treści
 • 23 rejestratory przekroczenia prędkości
 • 35 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle
 • 679 masztów i 242 konstrukcji wysięgnikowych

W ramach inwestycji ELDRO wykonało szereg prac związanych z modernizacją sygnalizacji świetlnej i wymianą urządzeń na 86 skrzyżowaniach w Gdańsku oraz Sopocie, a także zintegrowaniem ich z systemem TRISTAR.

W grudniu 2015 roku nastąpiło uruchomienie systemu. Od tego momentu ELDRO uczestniczy w jego rozbudowie, dołączając kolejne skrzyżowania (zarówno budując sygnalizację, jak i programując sterowniki). Odpowiadamy również za bieżącą konserwację i utrzymanie urządzeń systemu TRISTAR (szczegóły TUTAJ).

Zakres wykonanych prac

 • budowa lub modernizacja sygnalizacji świetlnej
 • dostosowanie lub wymiana sterowników sygnalizacji i włączenie do systemu
 • budowa systemu odcinkowego pomiaru prędkości
 • budowa systemu rejestracji przejazdu na czerwonym świetle
 • wdrożenie systemu nadawania priorytetów komunikacji publicznej
 • instalacja tablic Systemu Informacji Pasażerskiej

Lokalizacja realizacji