Instalacje i automatyka przemysłowa

Budowa sieci telekomunikacyjnej

Inwestor

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.

Czas realizacji

od 2016

Szczegóły realizacji

Na terenie gminy Żukowo systematycznie modernizowane są sieci telekomunikacyjne. W zależności od obszaru objętego pracami odpowiadaliśmy albo za budowę kanalizacji teletechnicznej, albo za jej przebudowę i zabezpieczenie.

W ramach wykonanych prac zbudowaliśmy takie elementy, jak: studnie rozdzielcze (SK-1, SKR-1, SKR-2), słupki kablowe, kable doziemne. Sieć została zabezpieczona rurami dwudzielnymi. Kanalizację wykonano z materiału HDPE charakteryzującego się trwałością, szczelnością i wysoką odpornością na czynniki chemiczne. Ponadto zrealizowano zaciąg kabla światłowodowego, a nasi pracownicy posiadający stosowne uprawnienia wykonali spawanie światłowodów.

Zakres wykonanych prac

  • budowa kabla telekomunikacyjnego w ziemi
  • budowa studni rozdzielczych, słupków kablowych i przecisków hydraulicznych
  • budowa kanalizacji z rur HDPE 40
  • łączenie oraz przełączenie kabla teletechnicznego

  • zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami dwudzielnymi
  • zaciąg i spawanie światłowodów