Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Biskupia Górka w Gdańsku

Inwestor

Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdańsk

Zleceniodawca

BUDIMEX S.A.

Czas realizacji

2018 – 2021

Lokalizacja

Szczegóły realizacji

Budowa wiaduktu Biskupia Górka oraz przebudowa ulic Trakt św. Wojciecha, Zaroślak, Okopowa, Nowe Podwale Grodzkie, Augustyńskiego i Toruńska to jedna z najbardziej wyczekiwanych ostatnio inwestycji. Modernizacja układu drogowego łączącego Śródmieście z południowymi dzielnicami Gdańska i drogą krajową nr 91, biegnącą na południe Polski, miała na celu usprawnienie komunikacji oraz zwiększenie dostępności transportowej miasta i portu morskiego.

W ramach inwestycji rozebrano stary wiadukt drogowy, a w jego miejsu wzniesiono nowy. Dwie nitki wiaduktu już otwarto, a w kolejnym etapie robót do użytku zostaną oddane buspasy biegnące w obu kierunkach. Zarówno na wiadukcie Biskupia Górka, jak i na doprowadzających do niego trasach, ELDRO zamontowało sygnalizację świetlną wraz z urządzeniami systemów ITS, które znacząco zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zakres wykonanych prac

  • demontaż starej oraz budowa nowej sygnalizacji świetlnej

  • budowa pętli indukcyjnych
  • montaż masztów sygnalizacyjnych, sygnalizatorów oraz sterowników sygnalizacji świetlnej
  • montaż szaf telekomunikacyjnych i systemów rejestracji przejazdów na czerwonym świetle
  • budowa kanału technologicznego w części drogowej oraz na obiektach inżynieryjnych (w tym obiektach mostowych wzniesionych w ramach inwestycji)
  • montaż wideodetektorów, kamer i lamp
  • wykonanie oraz wdrożenie projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego (podczas realizacji robót)

Lokalizacja realizacji

Inne realizacje z zakresu Smart City