Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Biletomaty w Gdańsku

Inwestor

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

Zleceniodawca

Mennica Polska S.A.

Czas realizacji

2016 – 2017

Lokalizacja

Szczegóły realizacji

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz turystów odwiedzających Trójmiasto, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku systematycznie rozbudowuje sieć biletomatów – zarówno w miejscach, w których ruch jest duży, jak i tam, gdzie brakuje kiosków lub innych punktów sprzedaży. Na gdańskich przystankach stoi już ponad 100 automatów, które umożliwiają podróżnym komfortowy zakup biletów na przejazd środkami transportu publicznego.

Grupa ELDRO uczestniczyła w rozbudowie tej sieci, opracowując dokumentację projektową, realizując prace budowlane niezbędne do wykonania instalacji zasilającej i fundamentów pod automaty, a także wykonując przyłącza elektryczne dla 30 nowych urządzeń. Zasilanie biletomatów doprowadzaliśmy z oddzielnych szaf rozdzielczych, co wymagało uzyskania odpowiednich pozwoleń i uzgodnień. Całe zadanie zrealizowaliśmy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres wykonanych prac

  • zaprojektowanie instalacji oraz przyłączy elektrycznych
  • budowa kanalizacji teletechnicznej
  • wykonanie pomiarów i prób pomontażowych

  • wsparcie w zakresie uruchomienie urządzeń

Lokalizacja realizacji