Zgłoszenie awarii drogowej sygnalizacji świetlnej na terenie Trójmiasta i województwa pomorskiego

    Awarię można również zgłosić pod numerem:

    +48 58 343 05 67