Zgłoszenie awarii drogowej sygnalizacji świetlnej na terenie Trójmiasta i województwa pomorskiego

Awarię można również zgłosić pod numerem:

+48 58 343 05 67