Project Description

Utrzymanie Tunelu pod Martwą Wisłą

Klient: Siemens Mobility Sp. z o.o.

Zamawiający: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Czas realizacji: stała współpraca od 2016

Lokalizacja:

smart city

Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Tunel pod Martwą Wisłą to najdłuższa w Polsce arteria komunikacyjna położona pod lustrem wody oraz jedna z flagowych inwestycji Gdańska. Łączy zachodnią część miasta z Wyspą Portową, umożliwiając kierowcom ominięcie zatłoczonego centrum.

Na etapie budowy tunelu Grupa ELDRO odpowiadała za wykonanie infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej oraz podłączenie systemów monitoringu wizyjnego, stacji pogodowych, znaków zmiennej treści i systemów kontroli pojazdów.

Gdy w kwietniu 2016 roku obiekt został oddany do użytku, jako podwykonawca firmy Siemens Mobility Sp. z o.o. przejęliśmy zadania związane z utrzymaniem części urządzeń i systemów zainstalowanych w tunelu. Konserwację i serwis realizujemy w oparciu o wyśrubowane standardy SLA, wymagające spełniania rygorystycznych wymogów technicznych oraz czasowych.

Skalę prac związanych z utrzymaniem Tunelu pod Martwą Wisłą przybliżają dane statystyczne:

  • 1377,5 metrów – całkowita długość tunelu pod Martwą Wisłą
  • 2 rury tunelu o średnicy 11 metrów każda
  • 112 kamer monitorujących bezpieczeństwo
  • 40 głośników
  • 200 rozdzielnic elektrycznych zasilająco-sterujących
  • 450 opraw oświetlenia przejazdowego i wyjazdowego
  • 190 km kabli
  • ok. 29 000 samochodów – średnie dobowe natężenie ruchu

Dane statystyczne za Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni

Zakres wykonanych prac

usuwanie awarii oraz usterek urządzeń funkcjonujących w tunelu

serwis sygnalizatorów świetlnych, tablic zmiennej treści, punktów SOS, stacji meteorologicznych oraz kamer zapewniających monitoring i detekcję zdarzeń

dbanie o czystość tunelu i znajdujących się w nim urządzeń

przegląd i konserwacja systemów oświetlenia, wentylacji oraz zasilania podstawowego i awaryjnego

okresowe wykonywanie pomiarów dotyczących m.in. widoczności, temperatury, prędkości wiatru i stężenia CO

Inne realizacje