Project Description

Utrzymanie systemu TRISTAR

Inwestor: Miasto Gdańsk, Gdynia i Sopot

Czas realizacji: od 2016

Lokalizacja:

Smart City

smart city

Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Uruchomiony w 2015 roku Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, którego zadaniem jest usprawnienie komunikacji w Trójmieście, łączy 165 trójmiejskich skrzyżowań. Wykorzystuje do tego ogromną liczbę urządzeń takich, jak znaki i tablice zmiennej treści, sygnalizacje świetlne, kamery, rejestratory, czujniki, pętle indukcyjne czy stacje meteorologiczne. Dzięki systemowi możliwa jest:

  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej i transportowej
  • zmniejszenie zatłoczenia w podstawowym układzie dróg i ulic
  • skrócenie czasu przejazdu pojazdów i podróży transportem zbiorowym
  • przekazywanie kierowcom oraz użytkownikom komunikacji zbiorowej informacji o bieżącym stanie ruchu drogowego
  • monitorowanie i ochrona środowiska naturalnego
  • sprawniejsze zarządzanie ratownictwem drogowym

Warunkiem realizacji powyższych celów jest sprawne funkcjonowanie infrastruktury technicznej systemu TRISTAR. Wspólnie z partnerami – firmami SPRINT S.A. oraz Gevas  Software Gmbh – ELDRO SERWIS realizuje kontrakt utrzymaniowy na terenie Gdańska, Sopotu i Gdyni, odpowiadając za serwis oraz  konserwację urządzeń wchodzących w skład systemu.

W spełnianiu restrykcyjnych norm technicznych i czasowych zawartych w kontrakcie pomaga nam autorskie rozwiązanie IT – platforma ELDRO24, która umożliwia monitorowanie stanu infrastruktury technicznej oraz zarządzenie jej utrzymaniem (szczegóły na temat platformy ELDRO24 TUTAJ).

Zakres wykonanych prac

zapewnienie całodobowego serwisu oraz dozoru technicznego

usuwanie awarii i usterek

okresowa konserwacja i przeglądy stanu technicznego urządzeń

dbanie o czystość urządzeń

prowadzenie rejestru zgłoszeń, zdarzeń, interwencji i prowadzonych prac konserwacyjnych

wykonywanie niezbędnych aktualizacji oprogramowania systemu

Inne realizacje

Inne realizacje