Project Description

Ulica Nowa Bulońska w Gdańsku

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk

Zleceniodawca: NDI S.A.

Czas realizacji: wrzesień 2018 – sierpień 2020

Lokalizacja:

Smart City

smart city

Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Budowa ul. Nowej Bulońskiej (Alei Pawła Adamowicza), która ma połączyła dzielnicę Piecki-Migowo z południowymi dzielnicami miasta, to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych w Gdańsku w ciągu ostatnich lat. Na drodze o długości ok. 2,7 km powstała nowa jezdnia, linia tramwajowa i ścieżka rowerowa. Wybudowano także infrastrukturę towarzyszącą.

Jako podwykonawca firmy NDI realizowaliśmy prace z zakresu elektryki, teletechniki oraz inżynierii ruchu drogowego. Do naszych zadań należało m.in. wykonanie kanału technologicznego obejmującego linię światłowodów, wybudowanie sygnalizacji świetlnej w 8 lokalizacjach oraz wykonanie projektu organizacji ruchu dla 7 skrzyżowań. Odpowiadaliśmy również za montaż tablic Systemu Informacji Pasażerskiej. Finalnie wszystkie urządzenia zostały skonfigurowane i podłączone do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR.

Zakres wykonanych prac

przygotowanie projektów inżynierii ruchu drogowego

budowa pętli indukcyjnych wg projektu inżynierii ruchu

budowa sieci światłowodowej w kanalizacji kablowej dla lokalnego przesyłu sygnałów oraz transmisji danych pomiędzy urządzeniami obsługującymi linię tramwajową i sterowanie ruchem a centrami dozoru i sterowania

budowa kanału technologicznego na całym odcinku budowanej drogi

montaż elementów sygnalizacji świetlnej (m.in. maszty, sygnalizatory i przyciski)

montaż tablic Systemu Informacji Pasażerskiej wraz z osprzętem

konfiguracja szaf OWT, LWT oraz sterowników sygnalizacji świetlnej w celu połączenia urządzeń z systemem TRISTAR

Inne realizacje

Inne realizacje