Project Description

Ulica Kartuska w Gdańsku

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk

Zleceniodawca: Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium Sp. z o.o.

Czas realizacji:w trakcie realizacji — od października 2020

Lokalizacja:

smart city

Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Modernizacja ul. Kartuskiej w Gdańsku obejmuje odcinek o długości 1,2 km od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów. Jej celem jest zwiększenie przepustowości i udrożnienie ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi do dwóch pasów jezdni w każdą stronę. Infrastruktura zostanie też wzbogacona o trasę dla pieszych, ścieżkę rowerową, nowoczesne oświetlenie oraz ekrany akustyczne, wygłuszające hałas generowany przez przejeżdżające pojazdy.

Na całym odcinku rozbudowywanej trasy ELDRO wykonuje prace z zakresu modernizacji infrastruktury krytycznej oraz budowy kanalizacji teletechnicznej.

Zakres wykonanych prac

wykonanie pomiarów

demontaż istniejącej sygnalizacji świetlnej oraz instalacja nowej sygnalizacji

montaż sterowników sygnalizacji świetlej

budowa kanalizacji kablowej, montaż pętli indukcyjnych oraz ułożenie kabli sterowniczych

montaż szaf LWT i masztów sygnalizacyjnych

montaż tablic informacji pasażerskiej (tablic SIP) na przystankach autobusowych

konfiguracja szaf OWT, LWT oraz sterowników sygnalizacji świetlnej w celu połączenia urządzeń z systemem TRISTAR

Inne realizacje

Inne realizacje