Project Description

Testy urządzeń kontroli i automatyki (FAT) na platformie wiertniczej

 

Zleceniodawca: LOTOS Serwis Sp. z o.o.

Czas realizacji: lipiec – sierpień 2019

Lokalizacja:  

 

Instalacje i automatyka przemysłowa

Platforma wiertnicza Petrobaltic stanowi element zagospodarowania złoża ropy naftowej B8, znajdującego się w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości ok. 70 km na północ od Jastarni. W ciągu minionych 5 lat została poddana kompleksowemu remontowi i przebudowie, w ramach których wykonano m.in. przegląd kadłuba, naprawę nóg i zbiorników, konserwację poszycia, czyszczenie i malowanie dna oraz rufy, przegląd rurociągów, a także wymianę systemu przesuwu wieży wiertniczej.

W końcowej fazie remontu platformy ELDRO wykonało testy FAT (ang. Factory Acceptance Test) – specjalistyczne badania kontrolno-odbiorcze weryfikujące, czy poszczególne urządzenia, instalacje oraz systemy automatyki działają prawidłowo i są kompatybilne. Przeprowadzone pomiary pozwoliły także określić zgodność rzeczywistych możliwości urządzeń z ich specyfikacją techniczną oraz założonymi oczekiwaniami.

Zakres wykonanych prac

kontrola ciągłości obwodów

sprawdzenie czujników i przetworników poprzez zadawanie fizycznie ciśnienia, temperatury i poziomu

nanoszenie poprawek na dokumentację

wykonanie przepięcia urządzeń w przypadku wykrycia nieprawidłowości

opracowanie raportu pokontrolnego

Inne realizacje

Inne realizacje