Project Description

Systemy bezpieczeństwa i instalacje elektryczne w Browarze Kościerzyna

Zleceniodawca: inwestor prywatny

Czas realizacji: 2015

Lokalizacja:

Instalacje i automatyka przemysłowa

 

Systemy bezpieczeństwa

 

Stary Browar Kościerzyna to miejsce na Kaszubach, które stanowi wizytówkę regionu. Kilkuletnia rewitalizacja kompleksu obiektów pozwoliła na powrót do tradycji browarniczych obecnych już wcześniej w tym miejscu. Musiały być jednak one wyposażone w nowoczesne systemy i instalacje które zostały przez nas wykonane w dwóch budynkach:

  • Stary Browar Kościerzyna – w którym znajduje się galeria handlowa, część restauracyjna, hotelowa oraz warzelnia piwa
  • Browar Kościerzyna jako drugi obiekt przemysłowy – stanowi część produkcyjną przedsiębiorstwa na skalę przemysłową

W ramach prowadzonych prac zostały położone instalacje prądowe i niskoprądowe zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Ponadto wykonano oświetlenie podstawowe, awaryjne oraz ewakuacyjne. Odpowiadaliśmy również za okablowanie i podłączenie części produkcyjnej Browaru. Do naszych zadań należało wdrożenie systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmowy, kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego.

Od momentu realizacji tego projektu prowadzimy okresowe przeglądy ww. instalacji i systemów, a dodatkowo serwisujemy także systemy: SSP oraz oddymiania w budynkach.

Zakres wykonanych prac

wykonanie okablowania instalacji elektrycznej

wykonanie tras koryt oraz ułożenie WLZ

dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych

dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego

wykonanie instalacji, montaż urządzeń oraz uruchomienie wraz z programowaniem systemu SSP oraz klap oddymiających

wykonanie instalacji niskoprądowych (alarm, monitoring, kontrola dostępu)

Inne realizacje

Inne realizacje