Project Description

System identyfikacji pojazdów

Inwestor: podmiot publiczny

Czas realizacji: czerwiec – listopad 2019

Systemy bezpieczeństwa

Smart City

Niektóre podmioty publiczne i prywatne do właściwej realizacji zadań potrzebują specjalistycznego oprogramowania.

Dla naszego klienta stworzyliśmy system identyfikujący pojazdy, który wykorzystuje dedykowane kamery, dające możliwość odczytywania tablic rejestracyjnych. Jest to zbiór aplikacji o charakterze rozproszonym, składający się z kilkudziesięciu stacji identyfikujących pojazdy i przekazujący dane pochodzące z kamer do systemu centralnego, który je przetwarza. Umożliwia użytkownikom komunikację z systemem centralnym i konfigurację stacji identyfikacji pojazdów z potwierdzeniem wykonania czynności. Pozyskiwane z urządzeń dane zostają odpowiednio pogrupowane oraz zaszyfrowane, a następnie przesłane do centrali.

System został zaprojektowany tak, że jest odporny na usterki pojedynczych urządzeń. Zarządza się nim poprzez aplikację kliencką, która posiada możliwość nadawania użytkownikom określonych uprawnień oraz poziomów dostępu. Do jej głównych funkcjonalności należą m.in.:

  • wyświetlanie danych ze stacji identyfikacji pojazdów
  • prezentacja zestawień i raportów
  • wizualizacja danych na mapach
  • komunikacja z użytkownikami poprzez powiadomienia e-mail oraz SMS
  • zdalny monitoring działania i konfiguracja stacji identyfikacji pojazdów

Zakres wykonanych prac

zaprojektowanie oraz wytworzenie szyfrowanej metody transmisji danych pomiędzy urządzeniami i systemem centralnym

zaprogramowanie standardu komunikacji pomiędzy elementami systemu w celu przesyłania danych konfiguracyjnych oraz sterujących stacjami

wytworzenie aplikacji klienckiej umożliwiającej wykorzystanie danych z urządzeń rozproszonych

Inne realizacje

Inne realizacje