Project Description

Sygnalizacja świetlna w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku

Inwestor: Zarząd Portu Morskiego Gdańsk S.A.

Zleceniodawca: NDI S.A.

Czas realizacji: lipiec 2019 – grudzień 2020

Lokalizacja:

smart city

Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Prace związane z modernizacją Portu Gdańskiego były realizowane w ramach dofinansowanego przez Unię Europejską programu „Łącząc Europę” i objęły zarówno teren Portu Wewnętrznego (biegnącego wzdłuż Martwej Wisły oraz kanału portowego), jak i usytuowany na wodach Zatoki Gdańskiej Port Zewnętrzny.

Cel inwestycji w Porcie Zewnętrznym stanowiła poprawa dostępności drogowej do baz zlokalizowanych na terenie portowym, dlatego w jej ramach zrealizowano budowę takich elementów infrastruktury jak parking dla pojazdów ciężarowych, tory kolejowe oraz obiekty inżynieryjne. Ze względu na wzmożony ruch kolejowy i samochodowy, prowadzący do terminali przeładunkowych, przebudowano również drogę wewnętrzną, wydzielając po dwa pasy jezdni biegnące w każdą stronę oraz dwa pasy do lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Kontenerowej i Portowej. Aby poprawić bezpieczeństwo na zmodernizowanej drodze, ELDRO wykonało montaż sygnalizacji świetlnej.

Zakres wykonanych prac

montaż masztów wraz z fundamentami

montaż sygnalizatorów

montaż przycisku dla pieszych

montaż sterownika sygnalizacji świetlnej

wykonanie kanalizacji kablowej wraz z kablowymi liniami sygnalizacyjnymi

montaż pętli indukcyjnych

budowa zasilenia systemu sygnalizacji

testy, pomiary i uruchomienie systemu sygnalizacji świetlnej

Inne realizacje

Inne realizacje