Project Description

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Inwestor: podmioty publiczne i prywatne

Zleceniodawca: Greenway

Czas realizacji: stała współpraca od grudnia 2018

Lokalizacja: cała Polska

Nowe
źródła energii

Dzięki doświadczeniu w projektowaniu przyłączy energetycznych oraz montażu urządzeń w obrębie dróg, parkingów i obiektów użyteczności publicznej, nawiązaliśmy współpracę z operatorem największej sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce – firmą Greenway.

Rozbudowa infrastruktury dla samochodów elektrycznych to kluczowy czynnik rozwoju elektromobilności, a także element popularyzowania ekologicznych, przyjaznych środowisku rozwiązań.

Ładowarki AC/DC montujemy na terenie całego kraju – zarówno w strefach ogólnodostępnych, takich jak Miejsca Obsługi Podróżnych na autostradach, jak i na terenach należących do inwestorów prywatnych – przy stacjach paliw, salonach samochodowych, hotelach i zakładach pracy.

Zakres wykonanych prac

prace przygotowawczo-organizacyjne

wykonanie elektroenergetycznych linii kablowych

montaż złączy kablowych

posadowienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych na fundamencie

wykonanie prac pomiarowych, badań i prób technicznych niezbędnych do dokumentacji odbiorowej dla Urzędu Dozoru Technicznego

konfiguracja i uruchomienie ładowarki

wykonanie oznakowanie poziomowego oraz pionowego

Inne realizacje

Inne realizacje