Project Description

Rozbudowa systemu defibrylatorów w Gdańsku

Inwestor: Miasto Gdańsk

Zleceniodawca: AEDMAX.PL

Czas realizacji: kwiecień – grudzień 2019, grudzień 2021

Lokalizacja:

Smart City

W 2019 roku jako podwykonawca firmy AEDMAX.PL wykonaliśmy montaż 37 defibrylatorów dla Urzędu Miasta Gdańska. Następnie w 2021 roku zrealizowaliśmy zadanie zaprojektowania oraz montażu urządzenia przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku.

Defibrylator to zaawansowana technicznie aparatura, która analizuje rytm serca osoby poszkodowanej i krok po kroku instruuje użytkownika, jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Umożliwia podjęcie akcji ratowania życia przez osoby bez przeszkolenia medycznego i udzielania niezbędnej pomocy do czasu przybycia służb ratunkowych.

Trójmiasto jest jednym z polskich liderów w zakresie umieszczania w przestrzeni publicznej urządzeń służących do udzielania pierwszej pomocy. Defibrylatory sukcesywnie pojawiają się m.in. w takich miejscach, jak:

  • budynki użyteczności publicznej (m.in. komisariaty policji, placówki pocztowe oraz miejskie instytucje kultury i sportu)
  • przystanki autobusowe, tramwajowe i dworce
  • miejsca rekreacji (parki, molo, deptaki)
  • okolice centrów handlowych, sklepów i targowisk
  • skrzyżowania oraz szlaki piesze o dużym natężeniu ruchu

Zakres wykonanych prac

opracowanie dokumentacji projektowej dla każdej z 37 lokalizacji

projekt i wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na potrzeby zasilenia kapsuły urządzenia AED

montaż kapsuły ochronnej defibrylatora w wyznaczonym miejscu na budynku lub na postumencie

Inne realizacje

Inne realizacje