Project Description

Rozbudowa linii tramwajowej Nowa Warszawska w Gdańsku

Zleceniodawca: MTM S.A.

Czas realizacji: w trakcie realizacji — od marca 2021

Lokalizacja:

smart city

Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Smart City

Linia tramwajowa Nowa Warszawska będzie biegła wzdłuż ul. Warszawskiej, która wraz z aleją Adamowicza i aleją Havla tworzy miejską sieć drogową scalającą obszary rozwojowe miasta.

Rozbudowa linii tramwajowej ma za zadanie zwiększyć dostępność południowych dzielnic oraz skrócić czas podróży ich mieszkańców do centrum. Prace modernizacyjne wykonywane są na niemal 2-kilometrowym odcinku i poza przedłużeniem linii tramwajowej obejmują również budowę infrastruktury towarzyszącej – ścieżki dla pieszych oraz drogi rowerowej.

W ramach inwestycji ELDRO realizuje m.in. projekt i wdrożenie tymczasowej sygnalizacji świetlnej, funkcjonującej w czasie przebudowy drogi, a także zajmuje się montażem oświetlenia ulicznego i monitoringu oraz integracją sterowników z System Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR.

Zakres wykonanych prac

budowa i montaż elementów sygnalizacji świetlnej (m.in. maszty i sygnalizatory)

budowa kanału technologicznego i przebudowa sieci teletechnicznych na modernizowanym odcinku drogi

podłączenie sygnalizacji oraz innych sterowników do systemu TRISTAR

usunięcie kolizji elektroenergetycznych

montaż oświetlenia ulicznego

montaż monitoringu wizyjnego

drobne prace konstrukcyjne (m.in. przestawienie biletomatów)

Inne realizacje

Inne realizacje