Project Description

Program oświetlenia ulic „Jaśniejszy Gdańsk”

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk

Czas realizacji: od 2016 – 2025

Lokalizacja:

smart city

Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Smart City

W celu poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych i rowerzystów Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk realizuje program „Jaśniejszy Gdańsk”, mający na celu doświetlenie ciągów komunikacyjnych, które nie zostały wyposażone w latarnie uliczne lub wystarczająco doświetlone.

Dzięki inwentaryzacji przeprowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w sumie wytypowano 500 lokalizacji, w których staną nowe latarnie. Punkty objęte programem wyłoniono dzięki analizie serii wskaźników, takich jak liczba mieszkańców i ilość inicjowanych przez nich interwencji, dostęp do placówek publicznych czy zgłoszenia od władz miasta. Projekt trwa od 2016 do 2025 roku, przy czym do 2020 roku ukończono 4 etapy prac, inwestując 31 mln zł i doświetlając ponad 200 lokalizacji.

W ramach projektu „Jaśniejszy Gdańsk” ELDRO zrealizowało projekty w obrębie:

  • ulicy Tarasy oraz ulicy Cygańska Góra (łączącej się z ulicą Sobieskiego)
  • skweru im. Adama Rybickiego przy ul. Zielony Trójkąt
  • ulicy Wilków Morskich

Zakres wykonanych prac

zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych

ułożenie oświetleniowych linii kablowych i podłączenie ich do słupów oświetleniowych

rozbudowa istniejących szaf oświetleniowych oraz montaż nowych szaf projektowych

montaż słupów i opraw oświetleniowych oraz wyposażenie ich w sterowniki oświetleniowe

Inne realizacje

Inne realizacje