Project Description

Instalacje fotowoltaiczne

Zleceniodawca: podmioty publiczne i prywatne

Czas realizacji: stała działalność

Nowe źródła energii

Fotowoltaika to najprężniej rozwijająca się gałąź sektora odnawialnych źródeł energii, która dostępna jest na szeroką skalę zarówno dla przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. Znaczenie tej ostatniej grupy potwierdzają dane, według których w 2019 roku w Polsce blisko 75% produkowanej mocy pochodzi z instalacji przydomowych, czyli od tzw. prosumentów. Pozostałe 25% mikroinstalacji należało głównie do przedsiębiorstw.

Wykonujemy instalację zarówno dla prosumentów (do 50kWp), jak i większe inwestycje. Realizujemy takie zadania w sposób kompleksowy, ponieważ nasi pracownicy posiadają szereg szkoleń oraz wszelkie uprawnienia do projektowania, wykonywania oraz serwisowania instalacji fotowoltaicznych. Ponadto współpracujemy ze wszystkimi czołowymi producentami modułów fotowoltaicznych i inwerterów. Montujemy zarówno systemy tradycyjne, jak również instalacje z optymalizatorami mocy oraz mikroinwertery.

Mamy również doświadczenie w budowie sygnalizacji ostrzegawczej z użyciem paneli  fotowoltaicznych na zlecenie jednostek samorządowych. Tego typu rozwiązania umożliwiają montaż sygnalizacji w miejscach, gdzie doprowadzenie standardowego zasilania byłoby utrudnione lub wręcz niemożliwe. Dodatkowym atutem jest niski koszt utrzymania takiej instalacji.

Dane za Raportem Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek fotowoltaiki w Polsce”

Zakres wykonanych prac

przygotowanie projektu

montaż konstrukcji szynowej, optymalizatorów, modułów fotowoltaicznych, inwertera

wykonanie pełnego okablowania

uruchomienie systemu oraz wykonanie pomiarów

przeglądy okresowe oraz serwis pogwarancyjny

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy z operatorem energetycznym

wsparcie przy uzyskiwaniu dotacji (np. z programu „Mój Prąd”)

Inne realizacje