Project Description

Instalacje elektryczne i teletechniczne na hali w Łężycach

Inwestor: Domax Sp. z o.o.

Zleceniodawca: Przembud Gdańsk S.A.

Czas realizacji: luty – listopad 2020

Lokalizacja:

Instalacje i automatyka przemysłowa

Systemy bezpieczeństwa

Hala spółki Domax, zlokalizowana w pomorskiej miejscowości Łężyce, to obiekt mieszczący linię produkcyjną łączników ciesielskich oraz magazyn dystrybuowanych przez firmę produktów. Został wybudowany przez firmę Przembud Gdańsk S.A., zaś ELDRO – jako jej podwykonawca – realizowało prace związane ze instalacją infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej wewnątrz hali oraz infrastruktury towarzyszącej na zewnątrz budynku.

Zakres wykonanych prac

dostawa i uruchomienie stacji energetycznej 15/0,4kV oraz transformatora SN 15/0,4kV 2500kVA

dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnicy głównej RG-1, rozdzielnic obiektowych oraz technologicznych

wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego wewnątrz budynku

dostawa i montaż tras kablowych w obiekcie

wykonanie instalacji oświetlenia w części socjalnej oraz hali produkcyjnej

instalacja oświetlenia zewnętrznego elewacji (od strony ulicy oraz parkingu)

budowa instalacji odgromowej i uziemiającej

wykonanie instalacji TT, SSWiN oraz LAN

Inne realizacje

Inne realizacje