Project Description

Instalacja energooszczędnego oświetlenia w sopockich szkołach

Inwestor: Miasto Sopot

Zleceniodawca: ENGIE

Czas realizacji: lipiec – listopad 2019

Lokalizacja:

Instalacje i automatyka przemysłowa

 

Smart City

 

Działania Smart City to nie tylko inwestycje związane z infrastrukturą drogową i transportem, ale także projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Dobrze to rozumie Miasto Sopot, które zdecydowało się na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W ramach tego zadania budynki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze zostały poddane inwestycjom, których celem było uzyskanie oszczędności poprzez wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią. Część z tych budynków została poddana termomodernizacji, a inne zyskały instalacje fotowoltaiczne. Modernizacji podlegało również oświetlenie wewnętrzne, które zostało wymienione na energooszczędne oraz spełniające normy wymaganego natężenia.

Jako podwykonawca firmy ENGIE zrealizowaliśmy prace w zakresie elektryki i modernizacji oświetlenia w dwóch obiektach:

  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie
  • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie

Zatem realizacja tego projektu to nie tylko mniejsze zużycie energii, z którym wiążą się wspomniane oszczędności oraz poprawa jakości powietrza w mieście. To również zwiększenie komfortu nauki i pracy w sopockich placówkach oświatowych.

Zakres wykonanych prac

demontaż istniejących opraw oświetleniowych

montaż i podłączenie opraw LED

modernizacja instalacji oświetleniowej

wykonanie pomiarów elektrycznych

Inne realizacje

Inne realizacje