Project Description

Budowa systemu TRISTAR

Klient: Qumak Sekom S.A.

Zamawiający: Miasto Gdańsk, Gdynia i Sopot

Czas realizacji: 2012 – 2015

Lokalizacja:

Smart City

smart city

Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR to rozwiązanie z zakresu Smart City, którego głównym zadaniem jest poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Trójmieście. Uruchomienie go wymagało stworzenia potężnej, jednolitej infrastruktury, a działania z tym związane realizowały firmy reprezentujące różne branże.  Do budowy systemu TIRSTAR wykorzystano w sumie:

  • 500 km kabli
  • 137 km nowej sieci kanalizacji teletechnicznej
  • 147,8 km światłowodów
  • 2226 sygnalizatorów ulicznych, świetlnych i dźwiękowych
  • 79 kamer nadzoru wizyjnego
  • 47 tablic i znaków informacji parkingowej
  • 18 tablic i 8 znaków zmiennej treści
  • 23 rejestratory przekroczenia prędkości
  • 35 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle
  • 679 masztów i 242 konstrukcji wysięgnikowych

W ramach inwestycji ELDRO wykonało szereg prac związanych z modernizacją sygnalizacji świetlnej i wymianą urządzeń na 86 skrzyżowaniach w Gdańsku oraz Sopocie, a także zintegrowaniem ich z systemem TRISTAR.

W grudniu 2015 roku nastąpiło uruchomienie systemu. Od tego momentu ELDRO uczestniczy w jego rozbudowie, dołączając kolejne skrzyżowania (zarówno budując sygnalizację, jak i programując sterowniki). Odpowiadamy również za bieżącą konserwację i utrzymanie urządzeń systemu TRISTAR (szczegóły TUTAJ).

Zakres wykonanych prac

budowa lub modernizacja sygnalizacji świetlnej

dostosowanie lub wymiana sterowników sygnalizacji i włączenie do systemu

budowa systemu odcinkowego pomiaru prędkości

budowa systemu rejestracji przejazdu na czerwonym świetle

wdrożenie systemu nadawania priorytetów komunikacji publicznej

instalacja tablic Systemu Informacji Pasażerskiej

Inne realizacje