Project Description

Budowa sieci telekomunikacyjnej

Inwestor: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.

Czas realizacji: od 2016

Instalacje i automatyka przemysłowa

Na terenie Gminy Żukowo systematycznie modernizowane są sieci telekomunikacyjne. W zależności od obszaru objętego pracami, odpowiadaliśmy za budowę kanalizacji teletechnicznej lub jej przebudowę i zabezpieczenie.

W ramach wykonanych prac zbudowaliśmy takie elementy, jak: studnie rozdzielcze (SK-1, SKR-1, SKR-2), słupki kablowe, kable doziemne. Sieć została zabezpieczona rurami dwudzielnymi. Kanalizacja została wykonana z materiału HDPE chrakteryzującego się trwałością, szczelnością i wysoką odpornością na czynniki chemiczne. Ponadto zrealizowano zaciąg kabla światłowodowego, a nasi pracownicy posiadający stosowne uprawnienia wykonali spawanie światłowodów.

Zakres wykonanych prac

budowa kabla telekomunikacyjnego w ziemi

budowa studni rozdzielczych, słupków kablowych i przecisków hydraulicznych

budowa kanalizacji z rur HDPE 40

łączenie oraz przełączenie kabla teletechnicznego

zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami dwudzielnymi

zaciąg i spawanie światłowodów

Inne realizacje

Inne realizacje