Project Description

Biskupia Górka w Gdańsku

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Zleceniodawca: Budimex S.A.

Czas realizacji: czerwiec 2018 – czerwiec 2021

Lokalizacja:

smart city

Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Budowa wiaduktu Biskupia Górka oraz przebudowa ulic Trakt św. Wojciecha, Zaroślak, Okopowa, Nowe Podwale Grodzkie, Augustyńskiego i Toruńska to jedna z najbardziej wyczekiwanych ostatnio inwestycji. Modernizacja układu drogowego łączącego Śródmieście z południowymi dzielnicami Gdańska i drogą krajową nr 91, biegnącą na południe Polski, miała na celu usprawnienie komunikacji oraz zwiększenie dostępności transportowej miasta i portu morskiego.

W ramach inwestycji rozebrano stary wiadukt drogowy, a w jego miejsce wzniesiono nowy. Dwie nitki wiaduktu już otwarto, a w kolejnym etapie robót do użytku zostaną oddane buspasy biegnące w obu kierunkach. Zarówno na wiadukcie Biskupia Górka, jak i na doprowadzających do niego trasach, ELDRO zamontowało sygnalizację świetlną wraz z urządzeniami systemów ITS, które znacząco zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zakres wykonanych prac

demontaż starej oraz budowa nowej sygnalizacji świetlej

budowa pętli indukcyjnych

montaż masztów sygnalizacyjnych, sygnalizatorów oraz sterowników sygnalizacji świetlnej

montaż szaf telekomunikacyjnych i systemów rejestracji przejazdów na czerwonym świetle

budowa kanału technologicznego w części drogowej oraz na obiektach inżynieryjnych (w tym obiektach mostowych wzniesionych w ramach inwestycji)

montaż wideodetektorów, kamer i lamp

wykonanie oraz wdrożenie projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego (podczas realizacji robót)

Inne realizacje

Inne realizacje