Project Description

Biletomaty w Gdańsku

Inwestor: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

Zleceniodawca: Mennica Polska S.A.

Czas realizacji: grudzień 2016 – czerwiec 2017

Lokalizacja:

Smart City

smart city

Infrastruktura drogowa i okołodrogowa

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz turystów odwiedzających Trójmiasto, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku systematycznie rozbudowuje sieć biletomatów – zarówno w miejscach, w których ruch jest duży, jak i tam, gdzie brakuje kiosków lub innych punktów sprzedaży. Na gdańskich przystankach stoi już ponad 100 automatów, które umożliwiają podróżnym komfortowy zakup biletów na przejazd środkami transportu publicznego.

Grupa ELDRO uczestniczyła w rozbudowie tej sieci, opracowując dokumentację projektową, realizując prace budowlane niezbędne do wykonania instalacji zasilającej i fundamentów pod automaty, a także wykonując przyłącza elektryczne dla 30 nowych urządzeń. Zasilanie biletomatów doprowadzaliśmy z oddzielnych szaf rozdzielczych, co wymagało uzyskania odpowiednich pozwoleń i uzgodnień. Całe zadanie zrealizowaliśmy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres wykonanych prac

zaprojektowanie instalacji oraz przyłączy elektrycznych

budowa kanalizacji teletechnicznej

wykonanie pomiarów i prób pomontażowych

wsparcie w zakresie uruchomienie urządzeń

Inne realizacje

Inne realizacje