Project Description

Automatyka w oczyszczalni ścieków 

Zleceniodawca: Four4Eco

Czas realizacji: wrzesień 2020 – styczeń 2021

Lokalizacja:

Instalacje i automatyka przemysłowa

Systemy bezpieczeństwa

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kolczyn, położonej w gminie Józefów nad Wisłą to inwestycja od lat oczekiwana przez władze samorządowe oraz mieszkańców. Jest to obiekt, który do oczyszczania stosuje procesy biologiczno-mechaniczne.

W 2020 roku oczyszczalnię objęto kompleksową modernizacją i rozbudową. Spółce T247 powierzono zadanie wykonania instalacji elektrycznych oraz instalacji AKPiA (Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki). Prace objęły większą część znajdujących się na terenie oczyszczalni obiektów – w tym budynek technologiczny, wielofunkcyjne reaktory, zbiornik zagęszczania osadu, zbiornik magazynowania i stabilizacji tlenowej osadu, studzienki pomiarowe, automatyczną stację zlewną, pompownię ścieków surowych, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, stację dmuchaw, stację odwadniania osadu i rozdzielnię wentylacji.

Oczyszczalnia została zmodernizowana zgodnie z nowoczesnymi technologiami, ułatwiającymi nadzór nad przebiegiem procesu oczyszczania oraz utrzymanie sprawnej infrastruktury. Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka umożliwia weryfikację szeregu wskaźników, takich jak:

  • czas pracy poszczególnych urządzeń
  • informacje o postoju/wydajności pracy urządzeń
  • awarie w systemie
  • odczyty procesowe
  • stężenie czynników fizykochemicznych (np. tlenu)
  • poziom ciśnienia

Spółka T247 dostarczyła stację dyspozytorską wyposażoną w oprogramowanie do wizualizacji wyżej wspomnianych wskaźników, obrazujących proces technologicznego oczyszczania biologicznego oraz mechanicznego.

Zakres wykonanych prac

montaż opraw oświetleniowych wewnątrz budynków (w tym opraw awaryjnych i ewakuacyjnych)

ułożenie i obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych

podłączenie agregatu

montaż koryt kablowych i ułożenie kabli

montaż rozdzielnic wraz z wykonaniem niezbędnego zasilania

montaż zewnętrznych opraw oświetleniowych wyposażonych w czujniki ruchu

montaż słupów oświetleniowych oraz wysięgników rurowych

wykonanie złączy kontrolnych oraz montaż przewodów odprowadzających

montaż przepustów wodo- i gazoszczelnych w fundamencie

Inne realizacje

Inne realizacje