Ogłoszenie o udostępnieniu planu połączenia

22  lipca 2021 r.

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą T247 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie („Spółka Przejmująca”) oraz T247 SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie („Spółka Przejmowana”) Zarządy obu spółek działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ksh”), w dniu 30 czerwca 2021 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej/ Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 500 § 2 i 21 ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.

Inne aktualności

ZOBACZ WIĘCEJ
2021-07-23T10:09:38+01:00