Czym jest zarządzanie utrzymaniem infrastruktury drogowej?

26 maja 2018 r. 

Nasza platforma IT do zarządzania utrzymaniem infrastruktury ELDRO24 cieszy się niezwykłą popularnością!

„Magazyn Autostrady” w dodatku o inżynierii ruchu drogowym opublikował artykuł o „Zarządzaniu utrzymaniem infrastruktury w dobie rewolucji technologicznej”, w którym porusza temat wyzwań i możliwości, jakie niesie za sobą korzystanie z systemów zarządzania infrastrukturą na przykładzie Platformy IT ELDRO24.

Bieżące utrzymanie dróg:

„Bieżące utrzymanie dróg to obszar infrastruktury, który jest najbardziej „analogowy”. Identyfikacja zdarzeń wymagających interwencji wykonawcy oraz kontrola prawidłowości ich realizacji jest związana z użyciem komunikacji telefonicznej oraz osobistym dojazdem do miejsc występowania uszkodzeń lub awarii elementów infrastruktury drogowej. Co niepokojące – zapisy o dokonywanych objazdach i czynnościach są prowadzone post factum bez bieżącej ich kontroli. Ten sposób umożliwia występowanie negatywnych zjawisk […]. Proste aplikacje dla urządzeń mobilnych umożliwiłyby natychmiastowe przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń, delegowanie brygad patrolowych i interwencyjnych, potwierdzanie czasu realizacji robót poprzez wskazanie położenia geograficznego, wykonanie i przesłanie zdjęcia uszkodzonych, a następnie naprawionych obiektów wraz z markerem czasowym i krótkim opisem. Wszystkie te informacje gromadzone i prezentowane na bieżąco na odpowiedniej platformie dawałyby pełen i wiarygodny obraz realizacji czynności utrzymaniowych”.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest właśnie Platforma ELDRO24, która rozwiązuje każdy z wyżej przedstawionych problemów.

Z artykułu dowiecie się również:

  • jak wygląda zapotrzebowanie na korzystanie z infrastruktury drogowej
  • w jaki sposób można rozwiązać problem zarządców i firm serwisujących zajmujących się infrastrukturą drogową
  • jak cyfryzacja wpływa na zarządzanie infrastrukturą techniczną
  • jak technologia blockchain wpływa na zaufanie i autoryzację przesyłanych danych
  • jak otwarte dane służą lepszemu zarządzaniu infrastrukturą

Cały artykuł znajdziecie w: Magazynie Autostrady 6/2020 listopad-grudzień.

Inne aktualności

ZOBACZ WIĘCEJ
2021-07-16T09:37:10+01:00