2 października 2023

Połączenie ELDRO BUDOWA i ELDRO TECHNOLOGIE z ELDRO SERWIS

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą ELDRO FL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie (Spółka Przejmująca) oraz spółki pod firmą ELDRO BIZNES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie (Spółka Przejmowana) w dniu 28 lipca 2023 r. Zarządy wyżej wskazanych dwóch spółek działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ksh”) uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej na podstawie art. 500 § 2 i 21 ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.

Do pobrania:

Do pobrania