O nas / Grupa ELDRO

Kim jesteśmy?

Nasze początki sięgają 1992 roku, kiedy to siedmiu pracowników Zakładu Zabezpieczenia Ruchu założyło spółkę pracowniczą pod nazwą Zakład Usług Inżynierskich ELDRO-FL Sp. z o.o. Od tego czasu przeszliśmy spektakularną metamorfozę – z kilkuosobowej firmy zajmującej się budową
oraz konserwacją sygnalizacji świetlnej staliśmy się prężnie funkcjonującą grupą spółek, z których każda realizuje zadania w innym obszarze.

1992

Rozpoczęcie działalności przez ELDRO-FL

2004

Przekroczenie przychodu rocznego 10 mln PLN

2007

Przekroczenie progu 50 zatrudnionych osób

2011

Przekroczenie przychodu rocznego 20 mln PLN

2015

Utworzenie ELDRO SERWIS, BUDOWA
i TECHNOLOGIE

2017

Utworzenie ELDRO BIZNES

Co robimy?

Każda z naszych firm jest wyspecjalizowana w określonym zakresie:

ELDRO TECHNOLOGIE – to spółka realizująca innowacyjne projekty technologiczne oraz rozwijająca autorskie rozwiązania IT służące do zarządzania infrastrukturą techniczną i usługami serwisowymi.
Pracuje również nad produktami z branży ITS.

ELDRO BUDOWA – jest wykonawcą zleceń z zakresu budownictwa infrastrukturalnego, instalacji przemysłowych, systemów oświetlenia ulicznego i sieci światłowodowych. Prowadzi także prace związane z budową i modernizacją instalacji elektroenergetycznych oraz systemów telekomunikacyjnych.

ELDRO SERWIS – odpowiada za zadania realizowane w zakresie kontraktów utrzymaniowych
i eksploatacyjnych infrastruktury technicznej, instalacji elektrycznych, energetycznych
i telekomunikacyjnych oraz urządzeń inteligentnych systemów ITS, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego.

ELDRO BIZNES – firma działająca w obszarze obsługi biznesu, świadcząca usługi kadrowo-księgowe, wsparcie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, marketingu
oraz wprowadzania zagranicznych firm na polski rynek.

ELDRO-FL – zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami Grupy ELDRO.

ELDRO w liczbach

 • 01,04,1992

  Dni utrzymania infrastruktury technicznej

 • 250

  Wartość zrealizowanych kontraktów w mln PLN

 • 800

  Projektów inwestycyjnych

 • 90

  Pracowników

Dlaczego warto nam zaufać?

Dzięki szerokim kompetencjom pracowników oraz specjalizacji naszych firm świadczymy usługi
w zakresie wielu branż
, w tym:

 • budownictwa infrastrukturalnego
 • instalacji przemysłowych
 • systemów smart city
 • systemów zabezpieczeń
 • nowych źródeł energii

Posiadamy rozbudowane zaplecze techniczne, a fakt, że funkcjonujemy jako grupa skupiająca firmy
o odmiennym profilu, pozwala nam realizować zlecenia kompleksowo, ponieważ na różnych etapach możemy wykorzystywać potencjał różnych spółek.

Grono naszych pracowników stanowią wykwalifikowani specjaliści, wśród których znajdują się:

 • inżynierowie i projektanci elektryki, energetyki, automatyki, teletechniki, inżynierii ruchu
  i systemów bezpieczeństwa
 • inżynierowie budów
 • majstrzy i brygadziści
 • pracownicy techniczni – elektromonterzy, elektroenergetycy, elektrotechnicy, teletechnicy, monterzy, spawacze, malarze-lakiernicy i mechanicy.

Korzystamy również ze wsparcia naszych partnerów, dzięki czemu większość zadań jesteśmy w stanie wykonać w systemie zaprojektuj, wybuduj i utrzymaj.

Co więcej, nieustannie się rozwijamy, aby dopasowywać naszą ofertę do zmieniających się wymagań rynku oraz klientów.

Wizja, misja i strategia

Jako organizacja, która w ostatnich latach przeszła ogromną metamorfozę, mamy jasno określoną wizję, misję oraz strategię rozwoju. Podstawą przekształceń, dzięki którym jedna spółka wyewoluowała w Grupę firm, była chęć sprostania zachodzącym na rynku przemianom, a także wykorzystanie posiadanych zasobów, kompetencji oraz wieloletniego doświadczenia, by zdywersyfikować działalność i – dzięki współpracy wyspecjalizowanych spółek – świadczyć kompleksowe usługi w ramach różnych branż. Celem stało się także wyjście poza obszar województwa pomorskiego i świadczenie usług
na terenie całego kraju, a także poza jego granicami.

Podstawą strategii rozwoju stało się zrozumienie aktualnych potrzeb klientów oraz opracowywanie rozwiązań optymalnie dopasowanych zarówno do ich oczekiwań, jak i wymagań zlecenia. Misją stało się nie tylko oferowanie wyrobów i usług ponadprzeciętnej jakości, ale także wykorzystanie wiedzy i wieloletniego doświadczenia, by optymalizować koszty realizacji oraz proponować szyte na miarę rozwiązania, uwzględniające wykorzystanie najnowszych technologii.

Ważny element stanowi inwestowanie w rozwój i szkolenia, a także zatrudnianie pracowników posiadających kompetencje do realizacji zleceń w nowych obszarach. Priorytetem stało się stworzenie zespołów o szerokich kompetencjach, które zapewnią wysoką jakość świadczonych usług, a także profesjonalną realizację zleceń w ramach wielu branż. Obszarem naszego szczególnego zainteresowania jest realizacja projektów technologicznych i tworzenie autorskich rozwiązań IT
oraz produktów bazujących na najnowszych technologiach.

Za cel stawiamy sobie świadczenie wszystkich usług w sposób kompleksowy, uwzględniający takie elementy, jak projektowanie, budowa i utrzymanie. Dlatego jesteśmy nastawieni zarówno na współpracę wewnętrzną, jak i na kooperację z zewnętrznymi partnerami. Wierzymy, że pozwala ona mądrze wykorzystywać możliwości, jakie daje połączenie zasobów, wiedzy i doświadczenia.

Naszym nadrzędnym celem jest elastyczność – nie boimy się nowych wyzwań i chętnie realizujemy zlecenia niestandardowe, odpowiadające na potrzeby klientów oraz wyzwania zmieniającego się rynku. Ważne są dla nas również potrzeby naszych pracowników oraz właściwe środowisko pracy – zapewnienie godnych, stabilnych warunków (w tym profesjonalnych narzędzi pracy i atrakcyjnych benefitów), a także możliwości rozwoju zawodowego.

Społeczna odpowiedzialność w biznesie

Wyznawane wartości, otwartość na zmiany, ciągłe doskonalenie, a także szacunek wobec społeczeństwa i jednostki determinują sposób, w jaki funkcjonujemy. Jesteśmy aktywnym członkiem lokalnej społeczności, chętnie angażującym się w różne inicjatywy – szczególnie te dedykowane najmłodszym. Wspomagamy też finansowo pracownię zawodową Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku i bierzemy udział w inicjatywach mających na celu wymianę specjalistycznej wiedzy
oraz propagowanie bliskich nam wartości. Dlatego aktywnie wspieramy działalność Stowarzyszenia „Klub Inżynierii Ruchu” (KLIR), a także sponsorujemy wydarzenia takie jak akcja „Bezpiecznie – chce się żyć”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, kliknij w przycisk:

Poznaj historię ELDRO