Raport inżynierii ruchu dla GDDKiA

W styczniu pracownicy ELDRO TECHNOLOGIE wykonali dla GDDKiA raport zmienności ruchu za 2017 rok. Zadanie wymagało przeanalizowania danych zebranych przez sterowniki sygnalizacji świetlnej rozmieszczone w ponad osiemdziesięciu punktach województwa pomorskiego. Przy generowaniu wyników wykorzystano platformę ELDRO TRAFFIC – przechowywane na jej serwerze dane przetworzył specjalnie opracowany algorytm, który umożliwił opracowanie rezultatów i wykresów oraz stworzenie raportu końcowego. Zadanie zostało wykonane w ramach umowy utrzymaniowej realizowanej dla GDDKiA przez ELDRO SERWIS, a otrzymane rezultaty posłużą do przygotowania planów rozwoju układów sieci.