Nowe kontrakty w branży AGRO

W październiku podpisany został kontrakt, na mocy którego przyjęliśmy do realizacji inwestycję o wartości 600 tys. zł. W jej ramach ELDRO wyposaży 4 nowoczesne obiekty do hodowli drobiu w miejscowości Łowcza, koło Petryłowa. Pierwszy etap prac zrealizowaliśmy na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018 r. W jego ramach wykonaliśmy szerokie spectrum prac w dwóch obiektach – położyliśmy instalacje oświetleniowe, gniazda zasilające, gazową i elektryczną instalację grzewczą oraz systemy wentylacji i sterowania klimatem. Podłączyliśmy też kamery przemysłowe oraz silniki i windy do linii karmienia, wyposażyliśmy sterownię obu obiektów, zainstalowaliśmy rozdzielnicę elektryczną i wykonaliśmy montaż urządzeń branżowych. W połowie stycznia odbyło się zdalne uruchomienie obiektu, po którym możliwe było wpuszczenie do hali indyków. W marcu 2018 roku pracownicy spółki ELDRO TECHNOLOGIE wykonają prace w kolejnych dwóch obiektach.