GRUPA ELDRO przejmuje utrzymanie i rozwój ITS w Gdańsku

Grupa ELDRO wygrała przetarg na rozwój i utrzymanie inteligentnego systemu transportowego TRISTAR w Gdańsku. W ramach umowy utrzymaniowej Grupa ELDRO będzie odpowiadać za poziom i zakres funkcjonalności systemu ITS.

Nasze główne cele to:

  1. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2. bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej i transportowej;
  3. zmniejszenie zatłoczenia w podstawowym układzie dróg i ulic;
  4. monitorowanie i ochrona środowiska naturalnego;
  5. bardziej efektywny nadzór nad funkcjonowaniem poszczególnych elementów systemu transportu;
  6. sprawniejsze zarządzanie ratownictwem drogowym;
  7. usprawnienie przekazywania informacji o funkcjonowaniu systemu transportu kierowcom i podróżnym.